Rechtsgrundlage
Satzung der FVH zum downloaden Stand: 19.11.2011 Rechtsordnung der FVH zum downloaden Stand: 31.10.2011 Spielordnung der FVH zum downloaden Stand: 10.10.2016
Die Fachvereinigung Handball e.V. Berlin